הפדרציה תיזום שיחות כדי להוסיף לרשימה לעיל את עמותת יהודי טורקיה המשולבת בפדרציה הספרדית בישראל. כמו כן  תפנה הפדרציה לרב הראשי של ירושלים, שלמה עמאר, ותבקש ממנו לשתף פעולה בהנפקת תעודות המעידות על המוצא הספרדי של המעוניינים. הפדרציה תקבל גם החלטות של בתי הדין הרבניים ומכתבים חתומים על ידי הרבנים הראשיים של הערים בישראל, וזאת בתנאי שינמקו את מוצאם הספרדי של המבקשים.

כל אחד מהמסמכים הנ"ל מהווה הוכחה למוצא הספרדי, ובלבד שהמסמך מאומת על ידי נוטריון ונושא אפוסטיל כדין. כמו כן יאפשר כל אחד מהמסמכים הנ"ל למעוניין, לקבל תעודת מוצא ספרדי, חתומה על ידי נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד, תעודה עם ערך הוכחתי מיוחד כפי שמצוין בחוק.

עונה על דרישת

המוצא הספרדי
קשר מיוחד עם ספרד
המוצא הספרדי
המוצא הספרדי

המוצא הספרדי

המוצא הספרדי

המוצא הספרדיהמוצא הספרדיהמוצא הספרדי

מייל

gr.ladinocn@biu.ac.il

salomonb@netanya.ac.il
dkcohen@neto.net.il


 

papoeliezer@gmail.com

 
Vaadma4@012.net.ilvidabaram@gmail.combarujgarzon@gmail.com

 

מזכירות המרכז לחקר הלאדינו
שלמה בוזגלו, מנהל המרכזדר׳ דב הכהן
 
דר' אליזר פאפו


אוריהמגי כהןרב ברוך גרשון

מס' טלפון

03-5344448
03-5317242
054-4564555
052-7245757

 


0545335690


02-5472930
02-5455129


052-4799377

 

 אזרחות

ספרדית

​          el abanico España en Israel el abanico ספרד בישראל   el abanico España en Israel el abanico ספרד בישראל ​ 

המידע שנרשם באתר זה, נרשם על דעת הכותבת בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לקבלת פרטים וייעוץ מגורם רשמי מטעם שלטונות ספרד או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מתאים. כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו בלבד

?עד מתי ניתן להגיש את בקשת האזרחות

על פי חוק 12/2015, מיום 24 ביוני, בדבר מתן אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד, מועד הגשת הבקשה לקבלת אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד מסתיים ב -1 באוקטובר 2019. אי אפשר יהיה לפתוח או להגיש בקשה לאחר תאריך זה

:יש להגיש את הבקשות בקישור הבא
http://www.justicia.sefardies.notariado.org

ככלל, אם הבקשה שהוגשה אינה מכילה את כל המסמכים הנדרשים להגשה לנוטריון שעליו לאשר את הפרוטוקול הקבוע בחוק, יש לציין את הסיבה להיעדר המסמך

FCJE-לגבי האישורים של ה

אם הגשתם את הבקשה באתר של משרד המשפטים
http://www.justicia.sefardies.notariado.org/liferay/web/sefardies/inicio
לפני ה-1 באוקטובר 2019, וביקשתם את אישור ה-FCJE מבלי שהונפק בתאריך זה, תוכלו לספק את האישור לנוטריון בהמשך

FCJE -ל מנת למנוע מכשולים בעיבוד הבקשות המוגשות, ניתן להוריד מסמך המאשר את מצב התהליך מול ה בכתובת
 https://certificadosefardies.fcje.org/   

יש לצרף למסמך זה לבקשה בקישור שלמעלה של משרד המשפטים. או ישירות לנוטריון

מכון סרוונטס

על מנת למנוע מכשולים בעיבוד בקשות שהוגשו, מכון סרוונטס ימשיך להציע מועדים למבחן תרבות בכל מרכזי הבחינות שלו לאורך החצי השני של שנת 2019 ולאורך כל שנת 2020, עבור המבקשים שמתכוונים להגיש בקשה לפני ה-1 באוקטובר 2019

מסמכים אחרים

בהיעדר מסמכים אחרים בעת הגשת הבקשה, יש לציין את הסיבה להיעדרם ולספקם תוך 3 חודשים

:מקור
 https://www.fcje.org/hasta-cuando/

חוק אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד

מכון סרוונטס

10/10/2018

​​   יוכלו לחזור להיות אזרחי ספרד  (sefardíes)  ישראלים צאצאי יהדות ספרד


 ב-17/06/2016  Real Instituto Elcano-פורסם בספרדית ובאנגלית בבלוג של ה


  הוא מכון מחקר בינלאומי ואסטראטגי המנתח את העולם מנקודת מבט ספרדית, אירופאית וגלובלית Real Instituto Elcano-
 

   

המרתון ה-24 לחקר הלאדינו

מכון סלטי ללימודי לאדינו

אוניברסיטת בר-אילן

14/12/2016

שם

המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי, הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן

המכון לחקר יהדות ספרד והאנוסים, המכללה האקדמית בנתניה

פרופסור דב כהן, הפקולטה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן

פרופסור אליעזר פאפו, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון ורב הקהילה היהודית בסרייבו

אירגון קהילות יהודי צפון אפריקה בירושלים

ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים (ע"ר)

הרב ברוך גרשון, הרב הראשי לשעבר של הקהילה היהודית במדריד ותושב בישראל

רשימה של גופים המשתפים פעולה עם
הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד

​ינואר 2016

הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד הגיעה  לאחרונה להסכם עם כמה גופים, אקדמיים ואחרים כמו גם אישים בישראל אליהם יוכלו לפנות המעוניינים על מנת להוכיח את מוצאם הספרדי. רשימת גופים אלה, שסביר  כי תתרחב בעתיד, הינם

1

2

חוק מתן אזרחות ספרדית לצאצאי היהודים שגורשו מספרד לפני כחמש מאות שנה ושיכולים להוכיח את מקורם הספרדי ומערכת יחסים מיוחדת עם ספרד 

 

אישור ידע בלדינו וחקטיה
דוח מנומק
דוח מנומק

דוח מנומק
מכתב המלצה

מכתב המלצהמכתב המלצהמכתב המלצה

3

חוק 12/2015 מיום 24 ביוני, המעניק אזרחות ספרדית לצאצאי יהדות ספרד, שקודם על ידי שר 
Alberto Ruiz Gallardón המשפטים דאז
 הוא מחווה היסטורית המשלימה את תהליך הפיוס של ספרד עם הסֶפָרְדִיאֶס שלה. תהליך זה החל בשנת 1900      Ángel Pulido עם יוזמתו של הסנטור 
להתקרב לסֶפָרְדִיאֶס, שתוצאתה היתה אישור ממשלתי לפתיחת בתי כנסת בספרד. בשנת 1910 נוסדה ה 
Alianza Hispano-Hebrea
הברית ספרדית-עברית) במדריד ובשנת 1920  הוקם ה)
- Casa Universal de los Sefardíes,
הבית האוניברסלי של הסֶפָרְדִיאֶס.  בתאריך 20 בדצמבר  1924, התווסף צו מלכותי, המסגרת המשפטית שאפשרה במלחמת העולם השנייה לכמה דיפלומטים ספרדים להציע חסות קונסולרית לסֶפָרְדִיאֶס שקיבלו אזרחות ספרדית על פי אותו צו. בשנת 1976, בד בבד עם המעבר לדמוקרטיה, ביקרה המלכה בבית הכנסת במדריד ובשנת 1990 העניק נסיך אסטוריאס את ה
-Premio de la Concordia 
לקהילות הספרדיות עבור נאמנותם לספרד. לפני אישור חוק זה, כבר היתה מסגרת משפטית לצאצאי יהדות ספרד שאפשרה להם לקבל אזרחות ספרדית, אך הם נאלצו להתגורר במדינה במשך שנתיים לפחות ולוותר על האזרחות הקודמת שלהם, דבר בלתי מתקבל עבור ישראלים
החוק נולד מהכוונות הטובות ביותר. המבוא הנפלא המפרט את הסיבות לחוק הוא הוכחה לכך. הנוסח שהתקבל, לעומת זאת, משקף את הפחד ממבול הבקשות (היו דיבורים על מיליונים) שהתפתח בתקופה שבין ההכרזה על חוק לבין הנוסח הסופי שלו. עם זאת, אם איני טועה, זהו המקרה היחיד בו אושר חוק פה אחד ונתמך על ידי כל המפלגות ללא יוצא מן הכלל. פורטוגל אגב, הלכה בדרכה של ספרד, אך חקקה חוק במועד מוקדם יותר שהדרישות בו וההליך פשוטים הרבה יותר. ככל הנראה, פורטוגל שמחה לקבל בזרועות פתוחות את המוני  הישראלים שבהם היא רואה יזמים היכולים לתרום לצמיחת המדינה
בישראל, הונמכו הציפיות העצומות שהתעוררו מרגע שהחלו לדבר על החוק באמצעות דרישות והליך שהישראלים מפרשים כמסר הפוך המנוגד לכוונת החוק. בתקופה שחלפה עד לאישור החוק נשמעה ביקורת נוקבת בהעיתונות ולצידה נפוץ מידע מטעה רב. אלה, לצד הקושי לפרש את החוק, שיכנעו את מרבית הישראלים צאצאי יהדות ספרד, שהיו מועמדים פוטנציאליים לקבלת אשרחות ספרדית, לוותר מראש
שגרירות ספרד בישראל מלאה תפקיד מרכזי בהסברת החוק, למשל בארגון מסיבת עיתונאים מיד עם אישור החוק, לצד אירועים שונים במכון סרוונטס שבהם החוק הוסבר. ואם כבר מזכירים את מכון סרוונטס, היות ומבחן ידיעת השפה הספרדית
A2 DELE
ומבחן הידע על החוקה והתרבות הספרדיות
(CCSE)
הן דרישות על פי החוק, הדרך הטובה ביותר לאמוד את מספר הישראלים המגישים בקשה לקבלת אזרחות היא מספר הנרשמים לבחינות אלה. על פי מכון סרוונטס, מאוקטובר 2015, החודש שבו אושר החוק, נרשמו לבמבחנים כ -180 אנשים. ההערכה היא כי עד סוף השנה נגיע אולי למספר שנע בין 350 ל-400 אנשים, אחוז מזערי של הספרדיאס בישראל.
שתי נסיבות הציבו אותי בצומת בירוקרטית זו. ראשית, הייתי חברת הקהילה היהודית במדריד כאשר חייתי בספרד, קהילה הנמנית עם הקהילות השייכות לפדרציית הקהילות היהודיות של ספרד
(FCJE)
ועל כן יש לי מערכת יחסים קרובה איתם. החוק נותן משקל מיוחד לחוות הדעת של ה
-FCJE
כגורם מרכזי בנושאים הנוגעים ליהדות. שנית, אני מתורגמנית מושבעת
, Traductora Jurada,
המוכרת על ידי משרד החוץ הספרדי והיחידה המתגוררת בישראל
רק עכשיו מתחילות להגיע הבקשות הראשונות מישראל לנוטריונים הספרדים. יש לקוות שהם יתחשבו בנסיבות המיוחדות של המבקש הישראלי, שנדרש להתבגר על מכשולים בירוקרטיים רבים כדי להשיג מסמכים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל
לישראלים המתלוננים על כך שהם מחוייבים ללמוד את השפה והתרבות הספרדיות כדי לעבור את הבחינות (למרות שהם שמרו על השפה הקסטיליאנית במשך חמש מאות שנים מחוץ לספרד) אני אומרת שייראו את הצד החיובי: הם זוכים בשפה מדוברת על ידי קרוב ל -500 מיליון בני אדם, השפה השנייה בעולם. בסופו של דבר תהיה בארץ מושבה של הספרדים שמעולם לא חיו בספרד, אך הכירים את השפה ואת המציאות בספרד, ובעיקר מרגישים אליה חיבה מיוחדת, אותה חיבה שגרמה להם לשמור בשפה ובמנהגים שלהם את הזיכרון של ספרד   במשך 500ה שנה
 

          el abanico España en Israel el abanico ספרד בישראל   el abanico España en Israel el abanico ספרד בישראל